โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)
หมู่ที่ 10 บ้านกง  ตำบลกง  อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 64170
เบอร์โทรศัพท์ (055)691255
ข่าวประชาสัมพันธ์
รอการบันทึกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่